Thi Thiên 88:7

Thi Thiên 88:7 KTHD

Cơn thịnh nộ Chúa đè ép con; các lượn sóng Ngài phủ con ngập lút.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 88:7