Thi Thiên 87:1

Thi Thiên 87:1 KTHD

Chúa Hằng Hữu xây nền móng Ngài trên núi thánh.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 87:1