Thi Thiên 84:9

Thi Thiên 84:9 KTHD

Lạy Đức Chúa Trời, là tấm khiên che chở. Xin cúi nhìn gương mặt người Chúa xức dầu.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share