Thi Thiên 84:1

Thi Thiên 84:1 KTHD

Lạy Chúa Hằng Hữu Vạn Quân, nơi Chúa ngự đáng yêu biết bao.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share