Thi Thiên 83:14

Thi Thiên 83:14 KTHD

Như lửa đốt trụi rừng và đốt cháy núi thể nào
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 83:14