Thi Thiên 83:10

Thi Thiên 83:10 KTHD

Là đoàn quân bị tiêu diệt tại Ên-đô-rơ, và trở thành như phân trên đất.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 83:10

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.