Thi Thiên 77:2

Thi Thiên 77:2 KTHD

Khi lâm cảnh nguy nan, con tìm kiếm Chúa. Suốt đêm con cầu nguyện với đôi tay hướng về Chúa, nhưng linh hồn con vẫn chưa được an ủi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share