Thi Thiên 77:17

Thi Thiên 77:17 KTHD

Các áng mây vội vã trút cơn mưa; tiếng sét nổ rung khung trời thẳm. Tia chớp chiếu sáng khắp bốn phương.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share