Thi Thiên 75
KTHD

Thi Thiên 75

75
Thi Thiên 75
Chúa Hạ Người Kiêu Ngạo, Nâng Người Công Chính
(Thơ của A-sáp, soạn cho nhạc trưởng, theo điệu: “Xin đừng hủy diệt”)
1Chúng con cảm tạ Chúa, Đức Chúa Trời ôi!
Chúng con cảm tạ, vì Danh Chúa ở gần.
Mọi người thuật lại các công trình kỳ diệu của Chúa.
2Đức Chúa Trời phán: “Ta chọn thời gian đã định,
Ta sẽ xét xử nghịch lại người ác.
3Khi địa cầu và nhân loại rúng động,
Ta chính là Đấng nắm vững các cột chống nó.
4Ta cảnh báo người kiêu ngạo: ‘Đừng khoe khoang nữa!’
Và bảo người ác: ‘Đừng giương sừng lên cao!#75:4 Nt ngước sững lên
5Đừng dùng sừng chống lại các tầng trời,
hay ra sức cãi bướng.’”#75:5 Nt nói cách cứng cổ
6Vì không một ai trên đất—từ đông hay tây
hay ngay cả từ nơi hoang mạc—
có thể nâng sừng lên cao.
7Chỉ có Đức Chúa Trời, Đấng phán xét,#75:7 Ctd nhưng do Thượng Đế, là Đấng xét xử
quyết định hạ người này xuống và nâng người khác lên.
8Vì Chúa Hằng Hữu cầm ly trong tay mình,
là ly rượu đầy bọt pha nhiều hương liệu.
Ngài rót rượu phán xét ra,
và mọi người gian ác phải uống,
uống cho đến khi cạn.
9Nhưng riêng con, con sẽ luôn kể lại sự việc Đức Chúa Trời thực hiện;
con sẽ ngợi ca Đức Chúa Trời của Gia-cốp.
10Vì Đức Chúa Trời phán: “Ta sẽ bẻ gãy các sừng của người ác,
nhưng sừng của người công chính sẽ được tôn cao.”

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại