Thi Thiên 74:6

Thi Thiên 74:6 KTHD

Chúng phá nát những đồ chạm trổ không nương tay, bằng rìu và búa.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 74:6