Thi Thiên 74:13

Thi Thiên 74:13 KTHD

Dùng sức mạnh rạch biển ra, và nhận đầu quái vật trong biển xuống nước sâu.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share