Thi Thiên 71
KTHD

Thi Thiên 71

71
Thi Thiên 71
Lời Cầu Nguyện Xin Chúa Bảo Vệ và Giúp Đỡ Trọn Đời
1Lạy Chúa Hằng Hữu, con hoàn toàn nương cậy Chúa;
xin đừng để con cúi đầu nhục nhã.
2Xin cứu con và giải thoát con
vì Ngài là công chính.
Xin lắng tai nghe tiếng con
và cho con được tự do.
3Nguyện Chúa làm vầng đá che chở
để con có thể ẩn náu luôn luôn.
Xin hãy ra lệnh cứu vớt con,
vì Chúa là vầng đá và thành lũy.
4Lạy Đức Chúa Trời, xin giải thoát con
khỏi bàn tay người hung ác.
5Lạy Chúa, chỉ có Ngài là nguồn hy vọng của con.
Là niềm tin của con từ tuổi ấu thơ.
6Con nương cậy Ngài từ giờ phút lọt lòng;
Chúa đỡ con ra khỏi lòng mẹ.
Con sẽ ca ngợi Ngài mãi mãi.
7Nhiều người kinh ngạc khi nhìn vào đời sống phước hạnh của con,
vì Chúa là Đấng bảo vệ#71:7 Nt chỗ trú ẩn vững vàng con.
8Suốt ngày, miệng con ca ngợi,
và hân hoan chúc tụng Ngài.
9Xin Chúa đừng bỏ con trong tuổi già.
Đừng lìa con khi tóc bạc răng long.
10Vì kẻ thù rỉ tai nói xấu.
Họ lập mưu hãm hại linh hồn con.
11Họ bảo nhau: “Đức Chúa Trời bỏ hắn rồi.
Cứ săn bắt nó,
vì không còn ai giải cứu.”
12Lạy Đức Chúa Trời, xin đừng xa con,
Đức Chúa Trời con ơi, xin nhanh chóng giúp con.
13Kẻ thù con hổ thẹn, tiêu tan,
người hãm hại cúi đầu, nhục nhã.
14Hy vọng con lại càng tươi sáng
ca tụng Chúa ngày càng gia tăng.
15Hằng ngày thuật#71:15 Miệng tôi thuật những điều công chính
và vô số công ơn cứu chuộc.
16Con sẽ loan báo việc quyền năng, lạy Chúa Hằng Hữu Chí Cao.
Con sẽ quảng bá đức công chính tuyệt vời của Chúa.
17Lạy Đức Chúa Trời, Ngài dạy con từ tuổi ấu thơ,
đến nay con vẫn rao truyền công tác diệu kỳ của Ngài.
18Chúa ơi, xin đừng bỏ con khi tóc bạc,
xin ở với con cho đến khi
con truyền cho thế hệ mới biết năng lực Chúa,
tỏ uy quyền Ngài cho thế hệ mai sau.
19Lạy Đức Chúa Trời, Đấng chí công chí thánh
Đấng thực hiện bao công tác vĩ đại.
Ai sánh được với Ngài, lạy Đức Chúa Trời!
20Chúa đã đưa chúng con qua nhiều gian khổ,
cũng sẽ phục hồi chúng con trong tương lai,
cứu chúng con ra khỏi huyệt mộ thẳm sâu.#71:20 Nt đáy vực thẳm của đất
21Chúa sẽ cho con thêm vinh dự,
an ủi vỗ về con sau nỗi đắng cay.
22Lạy Chúa, con sẽ gảy đàn hạc ca ngợi Chúa,
tụng ca đức thành tín của Ngài, Đức Chúa Trời con ơi.
Con sẽ đánh đàn lia tán tụng Đấng Thánh của Ít-ra-ên.
23Linh hồn được cứu chuộc sẽ mở môi
hoan hỉ ngợi ca chúc tụng Ngài.
24Suốt ngày, con thuật việc công minh
Chúa đã thực hiện cho con bao lần.
Bọn người mưu hại con cúi đầu, hổ thẹn.

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại