Thi Thiên 58:4

Thi Thiên 58:4 KTHD

Họ phun nọc độc như rắn, họ như rắn hổ mang không chịu lắng nghe
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 58:4