YouVersion Logo
Search Icon

Thi Thiên 57

57
Thi Thiên 57
Cầu Xin Chúa Cứu Thoát Khỏi Tay Giặc
(Thơ Đa-vít viết trong hang đá khi bị Sau-lơ tầm nã, soạn cho nhạc trưởng)
1Xin thương xót con, lạy Đức Chúa Trời, xin Ngài thương xót!
Con tin cậy Chúa, con nương náu nơi Ngài
cho đến ngày tai qua nạn khỏi.
2Con kêu van Đức Chúa Trời Chí Cao,
Đức Chúa Trời, Đấng thực hiện mục đích của Ngài cho con.
3Từ trời Ngài gửi đến sự cứu chuộc,
khiến bọn áp bức con đều hổ thẹn.
Đức Chúa Trời con tỏ#57:3 Nt sai đi lòng thành tín, yêu thương.
4Linh hồn con lạc vào hang sư tử,
giữa những con người giống như thú dữ,#57:4 Nt thở ra lửa
nhe nanh vuốt như tên, như giáo,
ngọn lưỡi sắc bén tựa gươm dao.
5Lạy Đức Chúa Trời, nguyện Ngài được tôn cao hơn các tầng trời!
Nguyện vinh quang Chúa bao trùm trái đất.
6Họ giăng lưới rình rập vây bắt.#57:6 Nt chăng lưới cho bước chân con
Con hoang mang cúi mặt âu sầu.
Họ đào hầm hố mưu hại con,
nhưng chính họ lại sa vào đó.
7Lạy Đức Chúa Trời, lòng con kiên định;
lòng con kiên định.
Con cất giọng chúc tạ, hoan ca.
8Vùng dậy, hồn ta hỡi!
Đàn hạc ơi,#57:8 Nt thụ cầm và huyền cầm trổi nhạc lên đi.
Để kêu gọi bình minh thức giấc.
9Lạy Chúa, con sẽ cảm tạ Chúa giữa toàn dân,
chúc tụng Danh Ngài giữa các nước.
10Vì lòng thương Ngài cao như các tầng trời;
Đức thành tín vượt trên các tầng mây.
11Lạy Đức Chúa Trời, nguyện Ngài được tôn cao trên các tầng trời.
Nguyện vinh quang Ngài tỏa lan khắp đất.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy