Thi Thiên 56:6

Thi Thiên 56:6 KTHD

Họ luôn họp nhau, rình rập, theo con từng bước, nóng lòng giết hại con.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 56:6