Thi Thiên 56:5

Thi Thiên 56:5 KTHD

Suốt ngày họ bắt bẻ từng lời, vắt óc tìm phương kế giết hại con.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 56:5