Thi Thiên 54:7

Thi Thiên 54:7 KTHD

Chúa giải cứu con khỏi hết gian truân, trong khi con chứng kiến kẻ thù thất bại.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share