YouVersion Logo
Search Icon

Thi Thiên 52

52
Thi Thiên 52
Luận Điệu Khoe Khoang của Người Ác
(Giáo huấn ca của Đa-vít, soạn cho nhạc trưởng khi Đô-e người Ê-đôm đến báo Sau-lơ: “Đa-vít vào nhà A-hi-mê-léc”)
1Này, người mạnh sức, sao cả ngày cứ khoe khoang việc ác?
Người không nhớ sự nhân từ của Đức Chúa Trời còn mãi sao?
2Cả ngày người âm mưu hủy diệt.
Lưỡi ngươi không khác gì dao cạo bén,
làm điều tội ác và lừa dối.
3Ngươi thích làm ác hơn làm lành,
chuộng dối trá hơn thành thật.
4Ngươi thích dùng lời độc hại, ngươi dối trá!
5Nhưng Đức Chúa Trời sẽ khiến ngươi tàn bại.
Ngài sẽ kéo bật ngươi khỏi nhà,#52:5 Nt lều trại
và nhổ ngươi khỏi chốn nhân gian.
6Người công chính sẽ nhìn và run sợ.
Họ sẽ cười và nói rằng:
7“Hãy nhìn việc xảy ra cho người mạnh mẽ,
là người không nương cậy Đức Chúa Trời.
Chỉ cậy trông nơi tiền bạc của mình,
và giàu mạnh nhờ tiêu diệt người khác.”
8Nhưng, tôi như cây ô-liu, tươi tốt trong nhà Đức Chúa Trời.
Tôi luôn nương nhờ lòng nhân từ Ngài.
9Tôi sẽ ca ngợi Chúa mãi, lạy Đức Chúa Trời,
về những gì Chúa đã làm.
Tôi sẽ đặt hy vọng nơi Danh Chúa vì thật tốt lành,
tôi ca ngợi Chúa giữa những người thánh.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy