Thi Thiên 45:13

Thi Thiên 45:13 KTHD

Công nương vinh hạnh tuyệt vời trong cung điện, vương bào nàng có dệt sợi vàng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 45:13