Thi Thiên 43:4

Thi Thiên 43:4 KTHD

Con sẽ vào trước bàn thờ Đức Chúa Trời, đến với Đức Chúa Trời—là niềm vui và hạnh phúc của con. Con sẽ ca ngợi Chúa bằng tiếng hạc cầm. Ôi lạy Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời của con!
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share