Thi Thiên 43:3

Thi Thiên 43:3 KTHD

Xin chiếu rọi thần quang chân lý; để soi đường dẫn lối cho con. Xin dìu dắt con lên núi thánh, đến nơi Ngài ngự.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share