Thi Thiên 40:17

Thi Thiên 40:17 KTHD

Thân phận con nghèo hèn, thiếu thốn, nhưng Chúa vẫn hết lòng ưu ái, thương yêu. Ngài là Đấng giúp đỡ và giải cứu con. Lạy Đức Chúa Trời con, xin đừng trì hoãn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share