Thi Thiên 40:14

Thi Thiên 40:14 KTHD

Xin cho người săn mạng con phải bối rối và hổ thẹn. Xin cho kẻ vui về hoạn nạn của con phải cúi đầu trơ trẽn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share