Thi Thiên 26
KTHD

Thi Thiên 26

26
Thi Thiên 26
Tự Xưng Thanh Liêm và Xin Phù Hộ
(Thơ của Đa-vít)
1Chúa Hằng Hữu ôi, bào chữa cho con,
vì con sống thanh liêm;
và con tin cậy Ngài, không nao núng.
2Chúa Hằng Hữu ôi, xin tra xét và thử thách con,
Xin dò xét lòng dạ và tâm trí con.
3Vì con ngưỡng mộ đức nhân từ Chúa,
và sống theo chân lý Ngài.
4Con không hòa mình với người dối trá,
cũng chẳng kết giao cùng bọn đạo đức giả.
5Con thù ghét phường ác nhân,
cũng chẳng giao du với người tội lỗi.
6Con sẽ rửa tay, tỏ lòng trong sạch.
Con bước đến bàn thờ, Chúa Hằng Hữu ôi,
7và lớn tiếng cảm tạ Ngài,
cùng kể lại công việc kỳ diệu của Ngài.
8Chúa Hằng Hữu ôi, con yêu mến đền thánh Chúa,
nơi Ngài hiện diện, rạng rỡ vinh quang.
9Xin đừng cất mạng con cùng với bọn người ác.
Đừng giết con chung với lũ sát nhân.
10Bàn tay họ bẩn thỉu nhuốc nhơ,
tay phải họ vơ đầy của hối lộ.
11Còn con sẽ sống liêm khiết trong sạch.
Xin cứu con và ban ân huệ cho con.
12Nơi đất bằng, chân con đứng vững vàng,
giữa hội chúng, con luôn ca tụng Chúa Hằng Hữu.

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại