Thi Thiên 21:3

Thi Thiên 21:3 KTHD

Chúa đãi người thật dồi dào hạnh phước, đưa lên ngôi, đội cho vương miện vàng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share