Thi Thiên 21:2

Thi Thiên 21:2 KTHD

Chúa ban điều lòng người mơ ước, không từ chối lời môi miệng cầu xin.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share