Thi Thiên 21:13

Thi Thiên 21:13 KTHD

Nguyện Chúa Hằng Hữu được tán dương về năng lực của Ngài. Chúng con xin ca tụng Chúa quyền oai.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share