Thi Thiên 21:10

Thi Thiên 21:10 KTHD

Con cháu họ tuyệt diệt khỏi mặt đất, không còn ai sống sót giữa cõi đời.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 21:10