Thi Thiên 2:1

Thi Thiên 2:1 KTHD

Sao muôn dân cuồng loạn? Sao các nước toan tính chuyện hão huyền?
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share