Thi Thiên 18:43

Thi Thiên 18:43 KTHD

Chúa cứu con khỏi sự công kích của con người, nâng con lên làm đầu các nước, cho những dân tộc xa lạ thần phục con.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share