Thi Thiên 18:27

Thi Thiên 18:27 KTHD

Chúa cứu vớt những người khiêm tốn, nhưng hạ thấp người có mắt tự cao.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share