Thi Thiên 18:15

Thi Thiên 18:15 KTHD

Đáy biển lộ ra, các nền của trái đất trần trụi, vì lời Chúa Hằng Hữu quở mắng và hơi thở từ mũi Ngài toát ra.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share