Thi Thiên 18:13

Thi Thiên 18:13 KTHD

Chúa Hằng Hữu cho sấm sét rền trời; tiếng của Đấng Chí Cao vang dội tạo mưa đá, lửa hừng, gió thổi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share