Thi Thiên 148:11

Thi Thiên 148:11 KTHD

các vua trần gian và mọi dân tộc, mọi vương hầu và phán quan trên địa cầu
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 148:11