Thi Thiên 147:16

Thi Thiên 147:16 KTHD

Chúa làm tuyết rơi, trắng như lông chiên; Ngài rải sương xám như tro.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share