YouVersion Logo
Search Icon

Thi Thiên 143

143
Thi Thiên 143
Xin Chúa Cứu Khỏi Kẻ Thù
(Thơ của Đa-vít)
1Xin nghe con cầu nguyện, lạy Chúa Hằng Hữu;
xin nghe con khẩn nài!
Do đức thành tín và công chính, xin đáp lời con.
2Xin đừng phán xét đầy tớ Chúa,
vì chẳng người sống nào là công chính trước mặt Ngài.
3Kẻ thù con săn đuổi con.
Họ đè bẹp con dưới đất,
bắt con sống trong bóng đêm như xác người nơi cổ mộ.
4Tinh thần con nao núng;
lòng dạ con sầu não.
5Con nhớ những ngày xa xưa.
Hồi tưởng công trình của Chúa
và suy ngẫm việc tay Ngài làm.
6Con đưa tay hướng về Chúa nguyện cầu.
Lòng con khát khao Ngài như đất khô hạn.
7Xin mau đến, lạy Chúa Hằng Hữu, xin đáp lời con,
vì tâm hồn con tàn tạ.
Xin đừng tránh mặt con,
kẻo con như người xuống huyệt sâu.
8Buổi sáng, xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa,
vì con tin cậy Ngài.
Xin cho con biết đường lối phải theo,
vì con hướng lòng đến Chúa.
9Xin Chúa Hằng Hữu giải thoát con khỏi kẻ thù;
vì con đến ẩn nấp nơi Ngài.
10Xin dạy con làm theo ý Chúa,
vì Ngài là Đức Chúa Trời con.
Thần Linh Ngài toàn thiện,
xin dắt con vào lối công chính.
11Vì Danh Chúa Hằng Hữu, xin cho con sống.
Do đức công chính Chúa, xin cứu con khỏi gian nan.
12Do lòng nhân từ, xin giết sạch kẻ thù,
và tiêu diệt người làm con khốn khổ,
vì con là đầy tớ Ngài.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy