YouVersion Logo
Search Icon

Thi Thiên 142

142
Thi Thiên 142
Cầu Xin Chúa Phù Hộ trong Hoạn Nạn
(Lời cầu nguyện của Đa-vít trong hang đá. Giáo huấn ca)
1Con lớn tiếng kêu xin Chúa Hằng Hữu;
con nài xin Chúa Hằng Hữu đoái thương.
2Con bộc bạch nỗi niềm trước mặt Chúa,
trình Ngài cảnh khốn khổ của con.
3Khi tinh thần con nao núng,
Chúa biết đường lối con.
Trên đường con đang đi tới,
kẻ thù gài cạm bẫy chờ con.
4Con nhìn bên phải và trông chừng,
nhưng chẳng ai nhìn nhận con.
Con chẳng còn lối thoát;
cũng không ai đoái hoài sinh mạng con.
5Con kêu cầu Ngài, lạy Chúa Hằng Hữu.
Con thưa rằng: “Ngài là nơi con nương tựa.
Là phần con trong cõi hồng trần.
6Xin Chúa lắng nghe tiếng con,
vì con bị đày đọa khốn khổ.
Xin cứu con khỏi người bức hại con,
vì họ mạnh sức hơn con.
7Xin đem con khỏi chốn giam cầm,
để con cảm tạ Chúa.
Người công chính sẽ đứng quanh con,
vì Chúa sẽ tưởng thưởng con.”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy