Thi Thiên 14:6

Thi Thiên 14:6 KTHD

Người làm ác phá hỏng dự tính của người nghèo, nhưng Chúa là nơi nương thân của người khốn khó.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share