YouVersion Logo
Search Icon

Thi Thiên 126

126
Thi Thiên 126
Cảm Tạ Chúa Dẫn Dân Lưu Đày Hồi Hương
(Bài ca lên Đền Thờ)
1Khi Chúa Hằng Hữu đem dân lưu đày Si-ôn trở về,
thật như một giấc mơ!
2Miệng chúng ta đầy tiếng vui cười,
lưỡi chúng ta vang khúc nhạc mừng vui.
Người nước ngoài đều nhìn nhận:
“Chúa Hằng Hữu đã làm những việc vĩ đại cho họ.”
3Phải, Chúa Hằng Hữu đã làm những việc vĩ đại cho chúng ta!
Nên chúng ta vui mừng!
4Chúa Hằng Hữu, xin đưa dẫn dân lưu đày chúng con trở về,
như các dòng suối làm cho hoang mạc xanh tươi trở lại.
5Người gieo với nước mắt
sẽ gặt trong tiếng cười.
6Khi mang hạt giống đi gieo thì đầy nước mắt,
nhưng lúc gánh lúa về thì đầy tiếng reo vui.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy