Thi Thiên 116
KTHD

Thi Thiên 116

116
Thi Thiên 116
Cảm Tạ Chúa vì Được Cứu Khỏi Chết
1Tôi yêu mến Chúa Hằng Hữu vì Ngài nghe tiếng tôi cầu cứu.#116:1 Ctd nghe tiếng nói và lời nài xin của tôi
2Suốt đời, tôi sẽ kêu cầu Chúa,
vì Ngài lắng nghe tôi khẩn nguyện.
3Tôi mắc vào cạm bẫy tử thần;
thống khổ âm phủ chụp đầu tôi.
Gieo nỗi niềm đau thương, sầu muộn.
4Lúc ấy, tôi kêu cầu Danh Chúa Hằng Hữu:
“Chúa Hằng Hữu ôi, xin Ngài giải cứu con.”
5Chúa Hằng Hữu đầy ân sủng và công chính!
Đức Chúa Trời rủ lòng xót thương!
6Chúa Hằng Hữu bảo tồn người chân chất;
khi tôi sụp xuống, Chúa liền đỡ nâng.
7Hồn ta hỡi, hãy về nơi an nghỉ,
vì Chúa Hằng Hữu hậu đãi tôi.
8Chúa đã cứu linh hồn tôi khỏi chết,
mắt tôi khỏi rơi lệ đầm đìa,
chân tôi không hề vấp ngã.
9Trọn đời tôi sẽ tiến bước theo Chúa Hằng Hữu,
suốt hành trình của tôi trên trần thế.
10Tôi vững tin nơi Ngài, nên nói:
“Con đau khổ vô ngần, lạy Chúa Hằng Hữu.”
11Trong cơn bối rối, tôi kêu khóc với Ngài:
“Tất cả mọi người đều nói dối!”
12Giờ đây, Chúa đã ra tay cứu độ,
tôi làm sao báo đáp ân Ngài?#116:12 Ctd tôi sẽ lấy gì báo đáp tất cả ân lành Ngài ban cho tôi
13Tôi sẽ nâng chén cứu rỗi lên
và khẩn cầu trong Danh Chúa Hằng Hữu.
14Tôi sẽ trung tín giữ điều hứa nguyện với Chúa Hằng Hữu,
trước mặt toàn dân của Ngài.
15Chúa Hằng Hữu quý trọng mạng sống
của người trung tín với Chúa khi họ qua đời.
16Lạy Chúa Hằng Hữu, con là đầy tớ Ngài;
phải, thân phận như con cái của nô tỳ Ngài;
nhưng Chúa đã giải cứu con khỏi xiềng xích.
17Con sẽ hiến dâng lễ vật tạ ơn Ngài
và kêu cầu Danh Chúa Hằng Hữu.
18Con sẽ trung tín giữ điều hứa nguyện với Chúa Hằng Hữu,
trước mặt dân của Ngài—
19tại hành lang của Chúa Hằng Hữu,
giữa Giê-ru-sa-lem.
Tung hô Chúa Hằng Hữu!

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.