Thi Thiên 114:6

Thi Thiên 114:6 KTHD

Núi lớn, vì sao mà run rẩy? Đồi xanh sao lại nhảy như chiên con?
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share