YouVersion Logo
Search Icon

Thi Thiên 110

110
Thi Thiên 110
Chúa Ban Quyền cho Vua
(Thơ của Đa-vít)
1Chúa Hằng Hữu đã phán về Chúa của con rằng:
“Hãy ngồi bên phải Ta,
cho đến kỳ Ta cho kẻ thù Con làm bệ chân cho Con.”
2Từ Si-ôn Chúa Hằng Hữu sẽ đưa đến quyền trượng sức mạnh cho Chúa.
Chúa sẽ cai trị giữa những kẻ thù.
3Đến ngày Chúa biểu dương quyền bính trên núi thánh,
dân Chúa sẽ sẵn lòng hiến thân.
Từ trong lòng rạng đông,
những thanh niên sẽ đến với Ngài như sương móc.
4Chúa Hằng Hữu đã thề hứa và sẽ không đổi ý rằng:
“Con làm thầy tế lễ đời đời
theo phẩm trật Mên-chi-xê-đéc.”
5Chúa ngồi bên phải Chúa Hằng Hữu.
Ngài sẽ đánh tan các vua trong ngày thịnh nộ.
6Chúa sẽ xét đoán các dân
và khắp đất sẽ chất cao xác chết;
Ngài sẽ đánh tan các lãnh tụ của thế gian.
7Ngài sẽ uống nước nơi dòng suối bên đường.
Ngài sẽ chiến thắng khải hoàn.#110:7 Nt như thế Ngài sẽ ngước đầu lên

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;