Thi Thiên 11
KTHD

Thi Thiên 11

11
Thi Thiên 11
Chúa Là Nơi Nương Náu
(Thơ của Đa-vít, soạn cho nhạc trưởng)
1Tôi đã ẩn mình trong Chúa Hằng Hữu.
Sao các anh cứ nói:
“Hãy như chim bay về núi để an toàn!
2Vì người ác đang giương cung
trong bóng tối, sẵn sàng tra tên vào cung,
để bắn giết người tâm hồn ngay thẳng.
3Nếu các nền tảng của luật pháp và trật tự bị phá hủy.
Người công chính biết phải làm gì?”
4Chúa Hằng Hữu ngự trong Đền Thánh;
Chúa Hằng Hữu cai trị từ ngôi cao.
Chúa quan sát con người,
mắt Chúa tra xét chúng.
5Chúa Hằng Hữu thử nghiệm người công chính.
Ngài gớm ghê phường gian ác, bạo tàn.
6Giáng trên họ mưa lửa với lưu huỳnh,
thiêu đốt họ trong cơn gió cháy.
7Vì Chúa công chính yêu điều ngay thẳng.
Người lành ngay sẽ nhìn thấy Thiên nhan.

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.