Thi Thiên 109
KTHD
109
Thi Thiên 109
Cầu Chúa Báo Thù Kẻ Địch
(Thơ của Đa-vít, soạn cho nhạc trưởng)
1Lạy Đức Chúa Trời, Đấng con ca tụng,
xin đừng im tiếng và tránh xa
2vì bọn ác và quân lừa đảo đang chống lại con,
dối gạt con bằng miệng lưỡi láo xược.
3Phủ đầu con với những câu thù hận,
đả kích và sỉ nhục con vô cớ.
4Họ vu cáo con dù con thương yêu họ
nên con chỉ biết cầu nguyện!
5Họ luôn luôn lấy ác báo thiện,
lấy hận thù đáp lại tình thương.
6Xin Chúa đặt người bạo ngược xét xử họ.
Cử người buộc tội họ trước phiên tòa.#109:6 Nt để Sa-tan đứng bên phải nó
7Trước vành móng ngựa, họ bị kết án,
lời cầu khẩn họ bị coi là lời buộc tội.
8Cuộc đời họ bị rút ngắn lại;
tài sản họ bị người khác tước đoạt.
9Con cái họ trở thành côi cút,
vợ họ lâm vào cảnh góa bụa.
10Dòng dõi#109:10 Nt con cái họ lang thang khất thực,
bị đuổi khỏi căn nhà xiêu vẹo.#109:10 Ctd để chúng từ nhà mục vách xiêu ra đi kiếm ăn
11Bọn chủ nợ cướp mất tài sản,
và người lạ tước đoạt tiền công họ.
12Không còn ai tỏ chút lòng thương xót;
không một người chạnh thương đàn con côi cút.
13Con cái họ bị tuyệt tự.
Thế hệ tiếp, tên họ bị gạch bỏ.
14Nguyện Chúa Hằng Hữu không bao giờ quên tội ác cha ông họ;
không xóa bôi lỗi lầm của mẹ họ.
15Nguyện Chúa Hằng Hữu luôn nhớ tội lỗi họ,
xóa kỷ niệm của họ khỏi đất.
16Vì họ chẳng bao giờ thương xót ai,
chỉ bức hại người nghèo và khốn khó,
săn bắt người nản lòng để giết đi.
17Họ thích chửi rủa người khác;
nên bị người đời nguyền rủa.
Họ chẳng bao giờ cầu phước;
nên phước lánh xa.
18Chúng lấy nguyền rủa phủ thân mình như mặc áo,
lời rủa sả tràn ngập chúng như nước,
dầm thấm xương tủy chúng như dầu.
19Nguyện lời nguyền rủa như chiếc áo bao bọc họ,
như giây nịt mang luôn dưới hông.
20Nguyện quân thù bị Chúa Hằng Hữu báo trả xứng đáng
và bọn nói hành tôi bị hình phạt công bằng.
21Nhưng, Lạy Chúa Hằng Hữu Chí Cao, xin can thiệp,
vì con mang danh là con cái Chúa!
Xin giải cứu con
vì Ngài thật thành tín và nhân từ.
22Vì con khốn khổ và nghèo thiếu,
tâm hồn con đang bị thương tổn.
23Đời con qua nhanh như chiếc bóng chiều tà;
con bị giũ sạch như loài châu chấu.
24Con đói khát nên đầu gối rã rời,
thân hình tiều tụy và gầy guộc.
25Con trở thành biểu tượng con người thất bại,
dân chúng thấy con đều lắc đầu phỉ nhổ.
26Lạy Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời con, xin ra tay cứu giúp!
Giải cứu con vì Chúa nhân từ.
27Xin cho họ biết bàn tay Chúa,
chính Ngài đã can thiệp giải nguy.
28Dù họ nguyền rủa thế nào con cũng chịu,
miễn sao con được Chúa ban phước lành!
Khi họ nổi lên, họ sẽ bị hổ thẹn!
Nhưng con, đầy tớ Chúa, sẽ hân hoan!
29Nguyện bọn người cáo gian bị ô danh;
sự sỉ nhục như áo choàng bao trùm người họ.
30Con sẽ reo mừng cảm tạ Chúa Hằng Hữu,
con sẽ ca tụng Ngài, giữa toàn dân,
31Vì Chúa luôn đứng bên người nghèo khổ,
sẵn sàng giải cứu người khỏi tay bọn sát nhân.

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.

Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại