Thi Thiên 109:6

Thi Thiên 109:6 KTHD

Xin Chúa đặt người bạo ngược xét xử họ. Cử người buộc tội họ trước phiên tòa.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share