Thi Thiên 109:24

Thi Thiên 109:24 KTHD

Con đói khát nên đầu gối rã rời, thân hình tiều tụy và gầy guộc.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 109:24