Thi Thiên 109:22

Thi Thiên 109:22 KTHD

Vì con khốn khổ và nghèo thiếu, tâm hồn con đang bị thương tổn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share