Thi Thiên 109:19

Thi Thiên 109:19 KTHD

Nguyện lời nguyền rủa như chiếc áo bao bọc họ, như giây nịt mang luôn dưới hông.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share