Thi Thiên 109:18

Thi Thiên 109:18 KTHD

Chúng lấy nguyền rủa phủ thân mình như mặc áo, lời rủa sả tràn ngập chúng như nước, dầm thấm xương tủy chúng như dầu.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share