Thi Thiên 109:14

Thi Thiên 109:14 KTHD

Nguyện Chúa Hằng Hữu không bao giờ quên tội ác cha ông họ; không xóa bôi lỗi lầm của mẹ họ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share